Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Thứ năm, ngày 03/12/2020
1 13h00-13h30 Đón tiếp Đại biểu Ban Tổ chức
2 13h30-13h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Tổng cục Quản lý đất đai
3 13h35-14h00 Báo cáo về thực trạng và giải pháp đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Ông Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai
4 14h00-14h15 Thảo luận Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai
5 14h15-15h00 Giải lao
6 15h00-15h45 Giới thiệu về phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Đại diện Tập đoàn Vietel
7 15h45-17h00 Thảo luận Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai
Thứ sáu, ngày 04/12/2020
1 8h00 - 8h30 Đón tiếp Đại biểu Ban Tổ chức
2 8h30 - 8h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Tổng cục Quản lý đất đai
3 8h40 - 8h50 Phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Lê Minh Ngân
4 8h50 - 9h00 Báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị ngày thứ Năm Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai
5 9h00-9h20 Báo cáo tình hình thành lập, hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Ông Phạm Ngô Hiếu, Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai
6 9h20-9h35 Tham luận về đánh giá hoạt động của mô hình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực thuộc Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hà Nội Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội
7 9h35-9h50 Tham luận về việc thực hiện kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
8 9h50-10h00 Nghỉ giải lao
9 10h00-10h15 Tham luận về cơ chế chính sách của Văn phòng Đăng ký đất đai, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
10 10h15-10h30 Tham luận về kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện liên thông thuế, công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
11 10h30-10h45 Tham luận về đổi mới mô hình tổ chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và kết quả hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Tĩnh Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
12 10h45-11h15 Thảo luận Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai
13 11h15-11h30 Bế mạc Hội nghị
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Tham luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
2 Tham luận về nâng cao năng lực của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Tham luận về đề xuất cơ chế tài chính của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
3 Một số văn bản hướng dẫn địa phương Tổng cục Quản lý đất đai