Sự kiện KHCN

Hội thảo khoa học: Chính sách, giải pháp của Bộ TN&MT chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4

12/12/2019 | 0
Sáng 12/12/2019, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra hội thảo: "Chính sách, giải pháp của Bộ TN&MT chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4". Dưới đây là các hình ảnh hoạt động tại hội thảo:

Toàn cảnh hội nghịToàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảoThứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo

Cục trưởng Cục CNTT & Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà phát biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo