Chương trình hội thảo

Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

10/12/2019 | 0

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 12 tháng 12 năm 2019 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà B, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chương trình:

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

Vụ Khoa học và Công nghệ;

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

2

08:30-08:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu  tài nguyên môi trường  

3

08:35-08:45

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

4

08:45-09:05

Những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TW và các vấn đề đặt ra đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương

5

09:05-09:25

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

6

09:25-09:45

Chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông

7

09:45-10:00

Nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu  tài nguyên môi trường

8

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

 

 

10:15-10:35

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) và ứng dụng giải quyết các bài toán của ngành tài nguyên và môi trường

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội

9

10:35-10:55

Trí tuệ nhân tạo và khả năng ứng dụng trong các bài toán giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ngành tài nguyên và môi trường

Đại diện Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel

10

10:55-11:15

Hệ sinh thái IoT và ứng dụng trong thu nhận số liệu quan trắc, giám sát ngành tài nguyên và môi trường.

Công ty DELL Việt Nam

11

11:15-12:00

Thảo luận

Chủ trì Hội thảo

12

12:00

Kết luận Hội thảo, Bế mạc

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân