Hội thảo CMCN4.0

Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo và khai mạc hội nghị

Cục trưởng Lê Phú Hà

Cục trưởng Lê Phú Hà phát biểu tham luận tại hội thảo

Cục trưởng Lê Phú Hà phát biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo