Ảnh hoạt động

Tọa đàm khoa học

Tọa đàm khoa học 4

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị Nhiệm vụ TXTCN

PVT Nguyen Thac Cuong

Đại hội Công đoàn năm 2019